@khashayar_aryamanesh

Khashayar

یاد بگذشته بخیر خاطره انگیز ترین ترانه ها#کوچه_بازاری  #لاله_زار  #موسیقی_مردمی 

https://t.me/archivbazi

Profile Analytics

آهنگ زیبای #مرد_جزامی  با صدای زیبای #ایرج_حبیبی  خواننده خوش صدای مردمی لینک کانال تلگرام در بیو موجود هست علاقه مندان به آرشیو فیلم وآهنگ قدیمی میتونن تشریف بیاورند@tlgrm.me.archivbazi #کوچه_بازاری  #لاله_زار  #موسیقی_مردمی  #خاطره_انگیز  #شاهنشاهی  #ایران_آزاد  #زندگی_خوب  #نوار_کاست  #صفحه_گرامافون  #آهنگ_قدیمی  #موزیک_قدیمی #کاست #صفحه_گرام #کافه #کاباره #ترانه_قدیمی #خواننده_قدیمی #موسیقی_ایرانی #نوستالوژیک #ایران_قدیم #یادش_بخیر #ترانه #خاطره #موسیقی #موزیک #ایران #ایران_ما  خاطره انگیز ترین ترانه ها با @khashayar_aryamanesh 

 • 282
 • 0
 • 4 days ago

آهنگ بسیار زیبا و کمتر شنیده شده #تنهایی  با صدای زنده یاد بانو #سوسن  خواننده خوش صدای مردمی لینک کانال تلگرام در بیو موجود هست علاقه مندان به آرشیو فیلم و آهنگ قدیمی میتونن تشریف بیاورند@tlgrm.me.archivbazi #کوچه_بازاری  #لاله_زار  #موسیقی_مردمی  #خاطره_انگیز  #شاهنشاهی  #ایران_آزاد  #آهنگ_قدیمی  #موزیک_قدیمی  #ترانه_قدیمی  #خواننده_قدیمی  #نوار_کاست #صفحه_گرام #موسیقی_ایرانی #خواننده_مردمی #کاست #صفحه_گرامافون #نوستالوژیک #ایران_قدیم #یادش_بخیر #ایران_زیبا #ترانه #خاطره #موسیقی #موزیک #ایران #ایران_ما  خاطره انگیز ترین ترانه ها با @khashayar_aryamanesh 

 • 256
 • 0
 • 6 days ago

آهنگ بسیار زیبای برو تو از کنارم با صدای زیبای #عباس_حدادی  خواننده خوش صدای مردمی لینک کانال تلگرام در بیو موجود هست علاقه مندان به آرشیو فیلم و آهنگ قدیمی میتونن تشریف بیاورند@tlgrm.me.archivbazi #کوچه_بازاری  #لاله_زار  #موسیقی_مردمی  #شاهنشاهی  #خاطره_انگیز  #ایران_آزاد  #زندگی_خوب  #آهنگ_قدیمی  #خواننده_قدیمی  #موزیک_قدیمی  #موسیقی_ایرانی  #نوار_کاست #صفحه_گرامافون #ایران_قدیم #نوستالوژیک #کاست #صفحه_گرام #کافه #کاباره #موسیقی #موزیک #ترانه_قدیمی #خاطره #ترانه #موسیقی #موزیک #ایران #ایران_ما  خاطره انگیز ترین ترانه ها با @khashayar_aryamanesh 

 • 138
 • 0
 • 1 week ago

آهنگ بسیار زیبا و کمتر شنیده شده #لیلاژ_زمونه  با صدای زیبای زنده یاد #انوش_خزالیان  با نام هنری #انوش  خواننده خوش صدای مردمی لینک کانال تلگرام در بیو موجود هست علاقه مندان به آرشیو فیلم و آهنگ قدیمی میتونن تشریف بیاورند@tlgrm.me.archivbazi #کوچه_بازاری  #لاله_زار  #موسیقی_مردمی  #خاطره_انگیز  #شاهنشاهی  #ایران_آزاد  #ایران_زیبا  #نوار_کاست  #صفحه_گرامافون  #آهنگ_قدیمی  #خواننده_قدیمی #موزیک_قدیمی #ترانه_قدیمی #کاست #صفحه_گرام #کافه #کاباره #موسیقی_ایرانی #نوستالوژیک #ایران_قدیم #یادش_بخیر #موسیقی #موزیک #خاطره #ترانه #ایران #ایران_ما  خاطره انگیز ترین ترانه ها با @khashayar_aryamanesh 

 • 261
 • 0
 • 1 week ago

آهنگ بسیار زیبای #نگفتم  با صدای زیبای بانو #عهدیه_بدیعی  (#عهدیه  )خواننده خوش صدای مردمی لینک کانال تلگرام در بیو موجود هست علاقه مندان به آرشیو فیلم و آهنگ قدیمی میتونن تشریف بیاورند@tlgrm.me.archivbazi #کوچه_بازاری  #لاله_زار  #موسیقی_مردمی  #خاطره_انگیز  #شاهنشاهی  #نوار_کاست  #صفحه_گرامافون  #ایران_آزاد  #زندگی_خوب  #آهنگ_قدیمی  #خواننده_قدیمی  #موزیک_قدیمی #ترانه_قدیمی #موسیقی_ایرانی #کاست #صفحه_گرام #نوستالوژیک #ایران_قدیم #یادش_بخیر #اجرای_برتر #موزیک #موسیقی #خاطره #ترانه #ایران #ایران_ما  خاطره انگیز ترین ترانه ها با @khashayar_aryamanesh 

 • 382
 • 0
 • 2 weeks ago

آهنگ بسیار زیبا و کمتر شنیده شده #نارفیق  با صدای زیبای #جمشید_نجفی  خواننده خوش صدای مردمی لینک کانال تلگرام در بیو موجود هست علاقه مندان به آرشیو فیلم و آهنگ قدیمی میتونن تشریف بیاورند@tlgrm.me.archivbazi #کوچه_بازاری  #لاله_زار  #موسیقی_مردمی  #خاطره_انگیز  #شاهنشاهی  #ایران_آزاد  #نوار_کاست  #صفحه_گرامافون  #آهنگ_قدیمی  #خواننده_قدیمی  #موزیک_قدیمی #ترانه_قدیمی #کاست #صفحه_گرام #کافه #کاباره #موسیقی_ایرانی #نوستالوژیک #ایران_قدیم #یادش_بخیر #موسیقی #موزیک #ترانه #خاطره #ایران #ایران_ما  خاطره انگیز ترین ترانه ها با @khashayar_aryamanesh 

 • 408
 • 0
 • 2 weeks ago

آهنگ بسیار زیبای #دو_دیوانه  با صدای زیبای زنده یاد#نعمت_الله_آغاسی  (#آغاسی ) خواننده خوش صدای مردمی لینک کانال تلگرام در بیو موجود هست علاقه مندان به آرشیو فیلم و آهنگ قدیمی میتونن تشریف بیاورند@tlgrm.me.archivbazi #کوچه_بازاری  #لاله_زار  #موسیقی_مردمی  #خاطره_انگیز  #ایران_آزاد  #شاهنشاهی  #نوار_کاست  #صفحه_گرامافون  #آهنگ_قدیمی  #موزیک_قدیمی  #ترانه_قدیمی #کاست #صفحه_گرام #کافه #کاباره #موسیقی_ایرانی #نوستالوژیک #ایران_قدیم #یادش_بخیر #موسیقی #موزیک #ترانه #خاطره #ایران #ایران_ما  خاطره انگیز ترین ترانه ها با @khashayar_aryamanesh 

 • 270
 • 0
 • 2 weeks ago

آهنگ بسیار زیبای #شکوه  با صدای زیبای بانو#ناهید_مهرام  (#ناهید_تهرانی  )خواننده خوش صدای مردمی لینک کانال تلگرام در بیو موجود هست علاقه مندان به آرشیو فیلم و آهنگ قدیمی میتونن تشریف بیاورند@tlgrm.me.archivbazi #کوچه_بازاری  #لاله_زار  #موسیقی_مردمی  #خاطره_انگیز  #ایران_آزاد  #شاهنشاهی  #نوار_کاست  #صفحه_گرامافون  #موسیقی_ایرانی  #آهنگ_قدیمی  #موزیک_قدیمی #کاست #صفحه_گرام #کافه #کاباره #نوستالوژیک #ایران_قدیم #یادش_بخیر #موسیقی #موزیک #خاطره #ترانه #ایران #ایران_ما  خاطره انگیز ترین ترانه ها با @khashayar_aryamanesh 

 • 146
 • 0
 • 3 weeks ago

آهنگ بسیار زیبای #تمنای_دل  با صدای زیبای #حسین_بدیعی  خواننده خوش صدای مردمی لینک کانال تلگرام در بیو موجود هست علاقه مندان به آرشیو فیلم و آهنگ قدیمی میتونن تشریف بیاورند@tlgrm.me.archivbazi #کوچه_بازاری  #لاله_زار  #موسیقی_مردمی  #آهنگهای_خاطره_انگیز  #شاهنشاهی  #ایران_آزاد  #خاطره_انگیز  #نوار_کاست  #صفحه_گرامافون  #آهنگ_قدیمی  #موزیک_قدیمی  #ترانه_قدیمی #کاست #صفحه_گرام #کافه #کاباره #موسیقی_ایرانی #نوستالوژیک #ایران_قدیم #اجرای_برتر #خواننده_قدیمی #یادش_بخیر #موسیقی #موزیک #ترانه #خاطره #ایران #ایران_ما  خاطره انگیز ترین ترانه ها با @khashayar_aryamanesh 

 • 189
 • 0
 • 4 weeks ago

آهنگ بسیار زیبای #پیام_قلبم  با صدای زیبای #حسن_نصیری  خواننده خوش صدای مردمی@hasannasri26  لینک کانال تلگرام در بیو موجود هست علاقه مندان به آرشیو فیلم و آهنگ قدیمی میتونن تشریف بیاورند@tlgrm.me.archivbazi #کوچه_بازاری  #لاله_زار  #موسیقی_مردمی  #خواننده_قدیمی  #خاطره_انگیز  #شاهنشاهی  #ایران_آزاد  #نوار_کاست  #صفحه_گرامافون  #آهنگ_قدیمی  #موزیک_قدیمی  #ترانه_قدیمی #موسیقی_ایرانی #کاست_صفحه_گرام #کافه #کاباره #نوستالوژیک #ایران_قدیم #اجرای_برتر #یادش_بخیر #خاطره #ترانه #موسیقی #موزیک #ایران #ایران_ما  خاطره انگیز ترین ترانه ها با @khashayar_aryamanesh 

 • 178
 • 0
 • 1 month ago

آهنگ بسیار زیبا و کمتر شنیده شده نگاه عاشقی گناهه با صدای زیبای بانو #فیروزه  خواننده خوش صدای مردمی ملقب به خواننده خاکی لینک کانال تلگرام در بیو موجود هست علاقه مندان به آرشیو فیلم و آهنگ قدیمی میتونن تشریف بیاورند@tlgrm.me.archivbazi #کوچه_بازاری  #لاله_زار  #موسیقی_مردمی  #خاطره_انگیز  #شاهنشاهی  #ایران_آزاد  #نوار_کاست  #صفحه_گرامافون  #آهنگ_قدیمی  #موزیک_قدیمی  #ترانه_قدیمی #موسیقی_ایرانی #کاست #صفحه_گرام #کافه #کاباره #نوستالوژیک #ایران_قدیم #یادش_بخیر #خواننده_قدیمی #اجرای_برتر #موسیقی #موزیک #ترانه #خاطره #ایران #ایران_ما  خاطره انگیز ترین ترانه ها با @khashayar_aryamanesh 

 • 241
 • 0
 • 1 month ago

آهنگ بسیار زیبای #چه_سلامی_چه_علیکی  با صدای زیبای زنده یاد #مجید_فرهنگ  خواننده خوش صدای مردمی تقدیم به پسر عزیزشون @kambizfarhang51  لینک کانال تلگرام در بیو موجود هست علاقه مندان به آرشیو فیلم و آهنگ قدیمی میتونن تشریف بیاورند@tlgrm.me.archivbazi #کوچه_بازاری  #لاله_زار  #موسیقی_مردمی  #خاطره_انگیز  #شاهنشاهی #ایران_آزاد  #نوار_کاست  #صفحه_گرامافون  #آهنگ_قدیمی  #موزیک_قدیمی  #کاست #صفحه_گرام #کافه #کاباره #موسیقی_ایرانی #ترانه_قدیمی #نوستالوژیک #ایران_قدیم #یادش_بخیر #اجرای_برتر #موسیقی #موزیک #ترانه #خاطره #ایران #ایران_ما  خاطره انگیز ترین ترانه ها با @khashayar_aryamanesh 

 • 349
 • 0
 • 1 month ago

آهنگ بسیار زیبا و نایاب #مکتب_عشق  با صدای زیبای زنده یاد #رضا_معارف  خواننده خوش صدای مردمی لینک کانال تلگرام در بیو موجود هست علاقه مندان به آرشیو فیلم و آهنگ قدیمی میتونن تشریف بیاورند@tlgrm.me.archivbazi #کوچه_بازاری  #لاله_زار  #موسیقی_مردمی  #خاطره_انگیز  #شاهنشاهی  #ایران_آزاد  #نوار_کاست  #صفحه_گرامافون  #آهنگ_قدیمی  #موزیک_قدیمی  #خواننده_قدیمی #کاست #صفحه_گرام #کافه #کاباره #موسیقی_ایرانی #نوستالوژیک #ایران_قدیم #یادش_بخیر #اجرای_برتر #ترانه_قدیمی #موسیقی #موزیک #ترانه #خاطره #ایران  خاطره انگیز ترین ترانه ها با @khashayar_aryamanesh 

 • 465
 • 0
 • 1 month ago

آهنگ بسیار زیبا و کمتر شنیده شده #تو_و_من  با صدای زیبای بانو #مهستا  خواننده خوش صدای مردمی@mahasta_music  لینک کانال تلگرام در بیو موجود هست علاقه مندان به آرشیو فیلم و آهنگ قدیمی میتونن تشریف بیاورند@tlgrm.me.archivbazi #کوچه_بازاری  #لاله_زار  #موسیقی_مردمی  #خاطره_انگیز  #شاهنشاهی  #ایران_آزاد  #نوار_کاست  #صفحه_گرامافون  #آهنگ_قدیمی  #موزیک_قدیمی #ترانه_قدیمی #کاست #صفحه_گرام #کافه #کاباره #موسیقی_ایرانی #نوستالوژیک #ایران_قدیم #یادش_بخیر #اجرای_برتر #خواننده_مردمی #موسیقی #موزیک #ترانه #خاطره #ایران #ایران_ما  خاطره انگیز ترین ترانه ها با @khashayar_aryamanesh 

 • 238
 • 0
 • 1 month ago

آهنگ بسیار زیبای #مرغ_اسیر  با صدای زیبای زنده یاد #حسین_فرجی  خواننده خوش صدای مردمی لینک کانال تلگرام در بیو موجود هست علاقه مندان به آرشیو فیلم و آهنگ قدیمی میتونن تشریف بیاورند@tlgrm.me.archivbazi #کوچه_بازاری  #لاله_زار  #موسیقی_مردمی  #خاطره_انگیز  #شاهنشاهی  #نوار_کاست  #صفحه_گرامافون  #ایران_آزاد  #آهنگ_قدیمی  #موزیک_قدیمی  #خواننده_مردمی  #کاست #صفحه_گرام #کافه #کاباره #موسیقی_ایرانی #ترانه_قدیمی #نوستالوژیک #ایران_قدیم #یادش_بخیر #ترانه #خاطره #موسیقی #موزیک #ایران_ما #ایران  خاطره انگیز ترین ترانه ها با @khashayar_aryamanesh 

 • 290
 • 0
 • 1 month ago

آهنگ بسیار زیبا و کمتر شنیده شده #کلبه_محبت  (#دختر_بندری  )با صدای زنده یاد #رضا_سقایی  خواننده خوش صدای مردمی لینک کانال تلگرام در بیو موجود هست علاقه مندان به آرشیو فیلم و آهنگ قدیمی میتونن تشریف بیاورند@tlgrm.me.archivbazi #کوچه_بازاری  #لاله_زار  #موسیقی_مردمی  #خاطره_انگیز  #ایران_آزاد  #شاهنشاهی  #آهنگهای_خاطره_انگیز  #خواننده_قدیمی  #نوار_کاست  #صفحه_گرامافون  #موسیقی_ایرانی #آهنگ_قدیمی #موزیک_قدیمی #ترانه_قدیمی #کاست #صفحه_گرام #کافه #کاباره #نوستالوژیک #خاطره_انگیز #ایران_قدیم #یادش_بخیر #موسیقی #موزیک #خاطره #ترانه #ایران #ایران_ما  خاطره انگیز ترین ترانه ها با @khashayar_aryamanesh 

 • 266
 • 0
 • 1 month ago

آهنگ بسیار زیبا و کمتر شنیده شده #بسه_دیگه  با صدای زیبای بانو#بهاره  خواننده خوش صدای مردمی که صداشون شبیه بانو #عهدیه  بوده لینک کانال تلگرام در بیو موجود هست علاقه مندان به آرشیو فیلم و آهنگ قدیمی میتونن تشریف بیاورند@tlgrm.me.archivbazi #کوچه_بازاری  #لاله_زار  #موسیقی_مردمی  #خاطره_انگیز  #شاهنشاهی  #آهنگهای_خاطره_انگیز  #نوار_کاست  #صفحه_گرامافون  #ایران_آزاد  #آهنگ_قدیمی #موزیک_قدیمی #کاست #صفحه_گرام #موسیقی_ایرانی #آهنگهای_قدیمی #ترانه_قدیمی #کافه #کاباره #نوستالوژیک #ایران_قدیم #یادش_بخیر #خاطره #ترانه #موسیقی #موزیک  خاطره انگیز ترین ترانه ها با @khashayar_aryamanesh 

 • 272
 • 0
 • 1 month ago

آهنگ بسیار زیبا و کمتر شنیده شده نمیدانم که میدانی با صدای سلطان لاله زار زنده یاد #علی_نظری  خواننده خوش صدای مردمی لینک کانال تلگرام در بیو موجود هست علاقه مندان به آرشیو فیلم و آهنگ قدیمی میتونن تشریف بیاورند@tlgrm.me.archivbazi #کوچه_بازاری  #لاله_زار  #موسیقی_مردمی  #خاطره_انگیز  #شاهنشاهی  #نوار_کاست  #صفحه_گرامافون  #ایران_آزاد  #موسیقی_ایرانی  #آهنگهای_خاطره_انگیز  #کاست #صفحه_گرام #کافه #کاباره #آهنگ_قدیمی #موزیک_قدیمی #ترانه #خاطره #نوستالوژیک #ایران_قدیم #یادش_بخیر #موسیقی #موزیک #ترانه_قدیمی #ایران  خاطره انگیز ترین ترانه ها با@khashayar_aryamanesh 

 • 1,279
 • 0
 • 1 month ago