#آزاده_صمدیان

45 Posts


Top Posts

صدای پای تابستان را میشنوم دیگر چترم را میبندم 🌂🌂🌂🌂🌂 از این پس تنها چشمانم میبارند .♠♠#آزاده_صمدیان  #شعر  #شاعر  #دخترم  #شعر_کوتاه  #عشق_ناب  #آزاده_صمدی  #آزاده  #دلنوشته  #دلنوشته_خاص  #دلنوشته_های_من  #دلنوشته_خاص 

 • 811
 • 31
 • 1 year ago

دوقلوهای بی نظیرم هر چه بیشتر دلهایتان را به هم گره بزنید تا به وقت سرو شدن تنه های جدایتان حکایت از ریشه مشترک داشته باشد💛💚💜❤💖💙#آزاده_صمدیان  #شعر  #شاعر  #شعرعاشقانه  #فریدون_فرخزاد  #دلنوشته_های_من  #شعر_ناب  #فروغ_فرخزاد  #مولانا  #دخترم  #شعر_کوتاه 

 • 150
 • 41
 • 1 year ago

بین رهگذران بی تفاوت ،به تماشا مائیم بی بهره زبوی آدمیت غرق در توهم مائیم ---------------------------- در حنجره ی انصاف زفریاداگر نایی هست لب بسته ناظر شقاوت با تاسف مائیم ---------------------------- در خانه ی خود شکر کنیم ،شب وروز دفع بلا بی دغدغه ی ستم کشان ای عجب، رسوائیم! --------------------------- خون از مژه ی کودک و زن، چو سیل جاری شد خاموش وخفه،چو بردگان ،درخواب ورویائم --------------------------- تانوبت ماکی رسد و قرعه به نامی افتد! هشیار که جملگی در این دام بلا افتادیم ---------------------------- بی خبر تا بکی از غصه ی دیگر مردم پشت در پشت بپا خیز که دریا مائیم ------------------------ ---- امروز نیاسای که همسایه ی ما را بردند بی پرده بگویمت که در نوبت بعدی مائیم#آزاده_صمدیان  --------------------#دلنوشته #دلنوشته_خاص #دلنوشته_های_من #شعر_ناب #شعرعاشقانه #فریدون_فرخزاد #شاعر #آزاده_صمدی #فروغ_فرخزاد  #خسرو_گلسرخی  #آزادی #غزل #کتاب #نیما_یوشیج  #سعدی  #فردوسی  #شاملو  # 

 • 1,463
 • 135
 • 2 months ago

با خنده هایت حتی نیمه شب خورشید طلوع میکند ابرها میرقصند این زیباترین ملودیه دنیاست عجیب نیست وقتی میخندی به اوج کیف میرسم دخترم مهر آفریدم زیباترینم 💄💄💄💄💎💎💎💎#دخترم  #آزاده_صمدیان 

 • 127
 • 23
 • 1 year ago

دخترهای عزیزم 💎💎 اعتماد،محبت،عشق از دامن یک دختر، یک زن ،یک مادر به ارث میرسد. 🎀🎀💖💖 عزیزانم دختر بودن حرمت دارد، قدر دارد،شکوه دارد.💖🎀🎀 امید وشوق وعشق از چشمانتان از خنده هایتان واز بودنتان همواره می طراود.🎀 از دختر بودن خود همیشه راضی باشید این به این معنی نیست که همیشه خوشنود خواهید بود.💖 اما همین که همدم مادرید، مورد اعتماد پدرید،پناه برادرید،همین که میتوانید موهایتان را بلند بلند کنید، همین که از یک ترانه عاشقانه به اوج احساس میرسیدو ازدیدن لاکهاو دستبندهای رنگی به وجد می آییدارزشمند و زیباست. 💖🎀💄💎 شما کاملترین وتاثیر گذارترین سلاح دنیارادارید که همان مهربانیست پس آن را بی دریغ نثار کنید،بی مرز بی ملاحظه بی تردید.💄🎀👠👜 دوستتان دارم 💖💖 روزتان مبارک💖💖#شعرعاشقانه  #دخترم  #شعر_کوتاه  #آزاده_صمدیان 

 • 156
 • 54
 • 1 year ago

میکشد میلم به سویت ناز کم کن بی وفا این جفا با هر که کردی وای بر او! !! بر من مسکین نباشد این روا. آزاده صمدیان #دلنوشته  #دلنوشته_خاص  #دلنوشته_های_من  #شعر_ناب  #شعرعاشقانه  #شعر_کوتاه #آزاده_صمدیان 

 • 326
 • 0
 • 4 months ago

کفر گویان بروصالت پافشاری می کنم برسردارملامت گربرندم ، من خدایی می کنم چشمهایم جز تو گر چیزی ببیند بسته باد این همان مرگ است که من با رقص اجرا می کنم#آزاده_صمدیان  #شعر  #شاعر  #شعرعاشقانه  #فریدون_فرخزاد  #دلنوشته  #دلنوشته_خاص  #دلنوشته_های_من  #شعر_ناب  #فروغ_فرخزاد  #مولانا  #شعر_کوتاه 

 • 341
 • 50
 • 1 year ago

Recent Posts

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊ دلت را نگاهِ طبیبی بیمار کرد به دامن او گل فشاندی تورا خار کرد میان خاطره در بغل عشق یار نوای تو را بی نوایی همی ساز کرد تو در عشق او غرق گشتی، ولی دو چَشمش دل دشمنت شاد کرد لبانت تمنا زلبهای او داشت لیک لبانَش لبِ غیر سیراب کرد تو ای بی نوا بهر خلوت پی او نباش که در خلوت دیگری قصه آغاز کرد وفایی ز خوب رویان نصیبت نشد جفا بود هر آنچه این گل با یارکرد #آزاده_صمدیان  🖋#دلنوشته  #شعر_من  #شاعر  #شعرعاشقانه  #شعر  #شعر_کوتاه  #شعر_ناب  #عشق_ناب  #شعر  هایم #فریدون_فرخزاد  #مولانا  #خیام  #فردوسی  #شاملو  #نیما_یوشیج  #سعدی  #غزل  #کتاب  #سهراب_سپهری  #پروین_اعتصامی  #فریدون_فرخزاد  #عشق #سیمین_بهبهانی  #عاشقانه  #آزاده_صمدی  #آزاده  #فروغ_فرخزاد ❤#مننوشته 

 • 1,752
 • 228
 • 1 month ago

-------- ای کابوسهای هُشیاری نباشیدغَرق در رویا که رویا مَستی مَحضه خُماریش میکنه رسوا/ -------------- واین عَطرخوشِ رویا زمانی می پَره می ره دیگه چیزی بجز،حسِ غَم ،جاشو نمی گیره/ _______ خداحافظ همه رویام،که من غَرقَم تو یک بُن بست دیگه حتی نمیخوامت ،تو هشیاری حَواست هست؟/ ----------☆ از یک جایی به بعد اینجا ،گُذَشته ثانیه کُنده ولی تا چِشم می بَندی ،روزات با شب گِره خورده/ ---------☆ گناهَم توی زندگی چی بودکه حَسرت مونده تو قَلبم برای زندگی کَردن هَمیشه چِشم بَسته ،دُنبالت کردم/ نه از چاه ترسیدم ،نه از اُفتادَنی مُردَم میونِ این همه تصویر همیشه گولِتُ خوردم/ مبادا دور شی از من ،همیشه چشمامُ بستم میون حَجم تاریکی به این تصویر دل بَستَم / ______ که دَستام غَرقِ دَستاتِ میون ظُلمت این شَهر نداری جُز خیالِ مَن خیالی رو تو توی سَر / من از فردا که می ترسم نگاهم سمت تو میره حواسم پَرتِ چِشماتِ و تَنها دلخوشیم اینه/ تو رویاهام دیگه چیزی برای دِلخوشی هام نیست بیا بارون بِزن اینجا دیگه چَتر کَسی باز نیست/ ---------☆#آزاده_صمدیان #دلنوشته #دلنوشته_های_من #شعر_کوتاه #شب_شعر #عشق_ناب #آزاده_صمدی #آزاده #پروین_اعتصامی #فریدون_فرخزاد #مولانا #خیام #پروین #شعر #فروغ_فرخزاد  #خسرو_گلسرخی #شعرعاشقانه #سعدی  #فردوسی #شاملو #نیما_یوشیج #دلنوشته_خاص #شعر_ناب #عشق_ناب  #شهریار_قنبری #سیمین_بهبهانی #سهراب_سپهری  #مننوشته #غزل  #کتاب  #کتابخوانی 

 • 917
 • 121
 • 2 months ago

--------------- دردهامان را کتابی کرده بی معنا هم او سالها در محضرشیطان درسها پس داده بود ------ در تظاهر او یدی طولا داشت، ما در سادگی او با تزویر و خیانت روز خود شب کرده بود ------ درشعارش مرگ و در رفتار او وحشیگری رسم اوکفتار وار آری به نامردی عجب خوکرده بود ----- بلبلان نغمه خوان را در سحر سلاخی نمود چشم خود را بر حقیقت بسته یا راه را گم کرده بود ----- در لباس میش همچون گرگ می رقصید او ساده بودیم ساده هستیم'بی گمان فهمیده بود ----- هر چه از زنجیر گفتیم میلها می ساخت او در سکانس بردگی ارباب وار گیر کرده بود ----- هر هجومی که به فکر و جان ما می برد او چون حریقی ریشه انصاف را خشکانده بود ----- ماز دریا ها گذشتیم و به ساحلها شدیم غافل از اینکه به ساحل او کمینها کرده بود ----- در کمان آرش او تیر عشق را پیدا نکرد دوست نمی داشت هیچکس را او تظاهرکرده بود ----- حرفی از دزدیدن نان یا لباس و زر نبود با سلاح تیز دین افکارها دزدیده بود ________________☆ ----------------☆#آزاده_صمدیان  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#دلنوشته  #شعر_من  #شاعر  #شعرعاشقانه  #فریدون_فرخزاد  #دلنوشته_های_من  #شعر_کوتاه  #شب_شعر  #عشق_ناب  #آزاده_صمدی  #آزاده  #پروین_اعتصامی  #فریدون_فرخزاد  #مولانا  #خیام  #فردوسی  #شاملو  #نیما_یوشیج  #سعدی  #غزل  #کتاب  #نیما_یوشیج  #فردوسی #خسرو_گلسرخی  #آزادی  #دکترمصدق  #شعر  #شعر_ناب  #فروغ_فرخزاد 

 • 2,050
 • 175
 • 2 months ago

--------------------------------ای یار که دائما نگاهم به تو بود سر ریز خیالم به دو چشمان تو بود این عاقبت مستی من بی می و جام تقصیر شراب ناب لبهای تو بود -------------------☆#آزاده_صمدیان  -------------------☆#دلنوشته #دلنوشته_خاص #دلنوشته_های_من #شعرعاشقانه #شعر_ناب #شاعر #شعر_کوتاه  #شب_شعر #عشق_ناب #آزاده_صمدی #آزاده #پروین_اعتصامی #فریدون_فرخزاد  #مولانا  #خیام  #فردوسی #شاملو #نیما_یوشیج #سعدی #غزل  #کتاب #سهراب_سپهری #مننوشته 

 • 1,090
 • 127
 • 2 months ago

بین رهگذران بی تفاوت ،به تماشا مائیم بی بهره زبوی آدمیت غرق در توهم مائیم ---------------------------- در حنجره ی انصاف زفریاداگر نایی هست لب بسته ناظر شقاوت با تاسف مائیم ---------------------------- در خانه ی خود شکر کنیم ،شب وروز دفع بلا بی دغدغه ی ستم کشان ای عجب، رسوائیم! --------------------------- خون از مژه ی کودک و زن، چو سیل جاری شد خاموش وخفه،چو بردگان ،درخواب ورویائم --------------------------- تانوبت ماکی رسد و قرعه به نامی افتد! هشیار که جملگی در این دام بلا افتادیم ---------------------------- بی خبر تا بکی از غصه ی دیگر مردم پشت در پشت بپا خیز که دریا مائیم ------------------------ ---- امروز نیاسای که همسایه ی ما را بردند بی پرده بگویمت که در نوبت بعدی مائیم#آزاده_صمدیان  --------------------#دلنوشته #دلنوشته_خاص #دلنوشته_های_من #شعر_ناب #شعرعاشقانه #فریدون_فرخزاد #شاعر #آزاده_صمدی #فروغ_فرخزاد  #خسرو_گلسرخی  #آزادی #غزل #کتاب #نیما_یوشیج  #سعدی  #فردوسی  #شاملو  # # ❤️E

 • 1,763
 • 81
 • 2 months ago

تو ای خاموش بی همتا،توای زیبای بی مانند کجای قصه گیری تو ،نمی آیی تو با لبخند کجایی مهربون من که ساز عشق بنوازی تو ای تنها چرادرخواب میون ،رویاهم آوازی؟ میون روزهای من صدای پای توخالیست درون سینه جای تو مثال حفره ی چاهیست دلم رو درد پر کرده ،صدایم بغض آلوده بیا ای هم نفس این بزم به دست شب تب آلوده بیا که درد من تنها به دست تو درمونه هوای خونه شبهاشم بدون تو مه آلوده هوای باغ سنگینه ،نگاه غنچه غم داره کجای قصه گیری تو،هوا تو اونجاکی داره من اینجا دربدر هستم میونه چهار دیواری حواست هست تو هرحالت هوای قلبمو داری از این دورم نوازشهات نسیم روی موی من کجا رفتی که هستی تو ،هنوزم توی خون من#آزاده_صمدیان  -------------------------#دلنوشته #دلنوشته_خاص #شاعر #شعرعاشقانه #فریدون_فرخزاد #دلنوشته_های_من #شعر_کوتاه #شب_شعر #عشق_ناب #آزاده_صمدی #آزاده_صمدیان #غزل #کتاب #آزاده  #پروین_اعتصامی  #فریدون_مشیری  #فروغ_فرخزاد #مولانا  #کارو  #خیام  #فردوسی  #شاملو  #نیما_یوشیج  #سعدی 

 • 1,918
 • 192
 • 3 months ago

باز اینجا خاطره دارد خدایی می کند با چوب دستی برکفش داردشبانی می کند این همه نامهربانی خاطره،از بهر چیست؟! اشک هم با چشمهایم، سر گرانی می کند خنده های گاه وبی گاهش عذابم می دهد او به رسم و راه خود عاشق چزانی می کند می رود در دوردست دنبال یک خط و نشان فارغ از اینکه وجودم را سلاخی می کند اشکهایم را چو سیلی بی امان است او دلیل او نمی داند که باقلبم تبانی می کند میرود خونی زجنس حسرت اندر جان و پی باورش نیست این ظالم،ظلم را با ناتوانی می کند می کشد اندوه را رگ به رگ تا پای جان خوب می داند که با من مرگ بازی می کند خاطره پرواز دارد از من هر شب پیش او کاش می دانست او عاقل روانی می کند#آزاده_صمدیان  #دلنوشته #شعر_من #شاعر #دلنوشته_خاص #دلنوشته_های_من #شعر_ناب #فروغ_فرخزاد #مولانا #فریدون_مشیری #غزل  #کتاب  #آزاده_صمدی  #آزاده 

 • 1,696
 • 153
 • 3 months ago

من تو را عشقم نخواندم تا که رسوایم کنی! ! ! از ازل رسوایی ما نقل محفلهاست دوست #آزاده_صمدیان  #دلنوشته  #دلنوشته_خاص  #دلنوشته_های_من  #شعر_ناب  #شعرعاشقانه  #شعر_کوتاه  #شب_شعر  #عشق_ناب  #شعر  #شاعر  #دخترم  #دخترهای_زیبای_من 

 • 466
 • 0
 • 3 months ago

من نمیدانم چرا با خود تو در گیری هنوز عشق اینجا هست ،می بینی ولی بازم تو دلگیری هنوز سایه ها را بادودستت سخت میگیری ولی فارغ از آرامش این ماجرا درخودگرفتاری هنوز / ناله های وقت و بی وقتت دلم آشوب کرد صاعقه باکنده درگیرجدالی خانمان سوزاست هنوز فرصت عشقت زکف رفت و خیال خال تو شبچراغ روح تبدار و غرور بی پناهم هست هنوز صاحب معنی شدم ازبس که معنی کرد دلم هر نگاهت را ،خیالم مبتدی هستم هنوز لازم و ملزوم هستی،عشق ومستی هست و بس کو؟ نمی بینم تو را شایدکه هوشیارم هنوز یادگار مهر تو تنها ، پناه من نشد ساز می خواهد دلم!آری نوا دارد هنوز می نوازم ،می هراسم ،یاوه می بافم ولی! این دلم با چشمهایت کارها دارد هنوز #آزاده_صمدیان  #دلنوشته  #دلنوشته_های_من #شعر_کوتاه  #شب_شعر  #عشق_ناب  #شعر  #شاعر  #شعرعاشقانه  #فریدون_فرخزاد  #دخترم  #خیام  #پروین  _اعتصامی#مولانا #فریدون_مشیری  #دلنوشته_خاص #آزاده  _صمدیان

 • 1,964
 • 213
 • 3 months ago

سوادِ من معیارش خواندن دست تو بود! ! حالا می بینم از آن چه فکر می کردم بی سوادترم!! -----------------------☆☆ #آزاده_صمدیان  #دلنوشته  #دلنوشته_های_من  #شعر_کوتاه  #شعرعاشقانه  #شعر_ناب  #شاعر  #آزاده_صمدی 

 • 347
 • 0
 • 4 months ago

من گره میزنم این فاصله ها را هرشب تاکه کوتاه کنم قصه ی تلخ جدایی ها را #آزاده_صمدیان  #دلنوشته  #شعر_من  #شاعر  #شعرعاشقانه  #شعر  #شعر_کوتاه  #شعر_ناب 

 • 336
 • 0
 • 4 months ago

آرامم بیا نازکن ،کشیدنش با من عشوه آغاز کن، خریدنش با من در میان ترس و بی قراریها صبر شو ، تحملش با من تو،به چشمم بشین وغصه بشور اشک شو ،چکیدنش با من همچو عیسی که مرده زنده کند روح شو، دمیدنش با من در میان حادثه اتفاق خوبم باش معجزه وارقیامت کن باورش بامن #آزاده_صمدیان  #دلنوشته #شعر_من #شاعر #شعرعاشقانه #شعر #شعر_ناب  #عشق_ناب  #شاهین_نجفی  #شمس  #دلنوشته_های_من  #دخترم  #شعر_کوتاه 

 • 412
 • 0
 • 4 months ago

در دو چشمانت غزل بر لبت قند و شکر اینهمه شهد دلبرا! قنادی مگر طوطی شکر سخن رخ نگو قرص قمر جای مهتاب گر شوی روز باشد جای شب صورتت شرمنده کرد آفتاب و ماه را رشک برد گل چون که دید غچه گلفام را در میان رقص تو شاخه های بید مست در خیال و خواب ما قد رعنای تو بس (برای مهر آفرید ) آزاده صمدیان #آزاده_صمدیان  #دلنوشته  #شعر_من #شاعر  #دخترم #شعر_ناب  #شعرعاشقانه  #فریدون_فرخزاد  #دلنوشته_خاص  #دلنوشته_های_من  #شعر  #شعر_کوتاه  #شب_شعر  #عشق_ناب 

 • 478
 • 135
 • 5 months ago

در عجب هستم عجب بی ریشه ای درکدامین فکر یا اندیشه ای درتو ارقی از وطن یا خاک نیست مرد را با ناکسان هیچ کار نیست عمرنوحت نیست ای ضحاک پست دست بردار از جنایت ها بترس! من وطن را در سیاوش دیده ام همچو تو این روزهاکم دیده ام ظالمانی از غرور انباشته درخیال خود توهم داشته باتوام ای مار دوش بی نسب دست بردار از خیانت ها بترس! یاد کوروش یاد آرش میکنیم سرنگون وواژگونت میکنیم چون معلم را به بند انداختی بی گمان دراین میان خود باختی چون زکارون آب رفت از ملک هوا خون زغیرت هست در رگهای ما یاوه میبافی در خوابی مگر غیر خود چیزی تومیبینی مگر یاد آر ای بی غم مردم فروش مشت خاکی نیستی آری به هوش تو که آتش میزنی، پی می کنی با خروش ما ومن چون میکنی نیست غیر دختران انقلاب کابوس تو کشتن وآتش زدن شد رسم تو دامن این دختران گل میدهد خونشان بوی شقایق میدهد آه مادرها تو را کر می کند خشم خوزستان هلاکت می کند کولبرها از دیار شیر ها چون می کنند با سگان پاسبانت آنچه باید می کنند کرد وگیلک ،لر،بلوچ و مازنی جملگی زنجیر هستند پنبه خود میزنی توی زندانها پسر بی مادر است جرم او تنها حقیقت گفتن است اشکهاشان سیل خواهد شد به هوش میبرد باخود خس و خاشاک دوش عاقبت آه یتیم و دستفروش میدهد بر بادت ای عمامه پوش دست هامان حلقه در هم می شود سایه ی آقا زسر کم می شود بوی یاس و ارغوان سوغات ماست راه آزادی همیشه راه ماست آزاده صمدیان #آزاده_صمدیان  #دلنوشته  #شعر_من  #سیل  #فقر  #شعر  #زندانی_سیاسی  #آزادی  #شاعر  #دلنوشته_خاص  #دلنوشته_های_من  #شعر_ناب  #فروغ_فرخزاد  #مولانا  #فریدون_مشیری  #شعرعاشقانه  #دخترم  #شعر_کوتاه  #شب_شعر  #عشق_ناب  #آزاده_صمدی  #آزاده 

 • 318
 • 82
 • 5 months ago

دختری از تبار تهمینه قلب پاکش بدون هر کینه اونجابت گرفته از میترا درکلامش نشان اهورامزدا لایق بهترین مهرورزی بی خیال هر قضاوت وترسی در کنار خار عین گل زیبا تا ابد مثال "مه سیما " دست نامرد کوتاه از دامن دل نداده به دام اهریمن اینقدر سبز مثال باغ بهار دور باشد زهرچه ناهنجار دختری پشت در پشت پدر تنه را اونداده دست تبر در نگاهش آسمان بنشسته عهد او رابا فرشتگان بسته در نگاه مادرش الاهه ی ناز رقص زلفش چوبید با هر ساز دستهایش ستاره می چیند همه شب خواب خوب میبیند خواب فردا و رسیدنها آزاد در میان کوچه دویدنها بی پروا سخن زعشق خواهد گفت به اسیر خیالش زپرواز خواهد گفت او در این خاک ریشه دارد سخت نیست طوفان حریف دختر مست مست از نوشیدن حقایق بی ترس دور او پیله پیچیده نه قفس روزی او پروانه خواهد شد در میان باغ لاله خواهد شد چون تلاش میکند بهر آزادی دخترم افسانه میشود دراین وادی //"مه سیما " خرد نگهدارت مرحبا دخترم به افکارت آزاده صمدیان#آزاده_صمدیان #غزل  #کتاب #شعر #دخترم #دلنوشته #دلنوشته_های_من  #شعر_ناب  #فروغ_فرخزاد  #مولانا  #فریدون_مشیری  #شعرعاشقانه  #شعر_ناب  #شاعر  #آزاده_صمدی 

 • 455
 • 132
 • 6 months ago

عمر غمهاتان چو برف ،کوتاه وفرار باد شادی و لبخندتان چون روز با تکرار باد/ این غمی که زندگی تحمیل کردبرقلبتان باامیدنورخورشید فروزان ،بی مقدار باد/#آزاده_صمدیان  آزاده صمدیان#دلنوشته  #دلنوشته_خاص  #دلنوشته_های_من  #شعر_ناب  #شعرعاشقانه  #فریدون_فرخزاد  #شاعر  #دخترم  #شعر_کوتاه  #پروین  #شعر 

 • 373
 • 0
 • 8 months ago

همیشه در خیال من یلدا ،دختری تنها بود بلند قامت وزیبا،فرشته یی بی همتا بود دوچشمان سیاهش، خمار بودن و شهلا خرمن گیسویش عجب سیاه بودن وزیبا همیشه در خیال من، یلدا هزار عاشق داشت میان سینه همیشه او ،قلبی صادق داشت سبک قدم بر میداشت، مثال باد در نی زار صدای حضورش را فقط خداشنید انگار همیشه درخیال من، یلدا زنی غمگین بود سالها در میان تاریکی، چشمهایش به اشک آذین بود باوجودهزارن عاشق اوتنها به شب دلبسته ! پیمان و عهد خود را از صبح چرابگسسته؟! کاش میشد او را من یکبار می دیدم یا که در خیالم ازاجبارهاش می پرسیدم اینکه چرا او هرگز خورشید نمی خواهد یاکه هرگز نمی خندد یا چرا نمی خوابد رقص باد در میان، زلفهایش تماشایست چقدر یلدا شبیه دخترالهام بخش ایرانیست آزاده صمدیان #آزاده_صمدیان  #دلنوشته_خاص  #دلنوشته_های_من  #شعر_ناب  #فروغ_فرخزاد  #مولانا  #فریدون_مشیری  #شعرعاشقانه  #دخترم  #شعر_کوتاه  #شب_شعر  #شاعر  #شعرعاشقانه  #شب_یلدا 

 • 568
 • 162
 • 8 months ago

در نگاه خسته ی من نای دیدن دیده ای؟ ! یا که باپای شکسته ره سپردن دیده ای؟ !/ ------------------------- میل در من مرده از بس بی مرامی دیده ام بی وجود شمع تو پروانه مردن دیده ای؟! / --------------------------- دل شکستن ،اشک دیدن رسم تان شد مرحبا گوهر انصاف "راازماربودند، نیست !آیادیده ای؟/ -------------------------- بردن باور برایت سهل و آسان شد عجب در میان آتش تردید ،نور باور دیده ای ؟!!/#  آزاده_ صمدیان--------------------#دلنوشته_های_من  #شعر_ناب  #فروغ_فرخزاد  #مولانا  #فریدون_مشیری  #شعرعاشقانه  #دخترم  #شعر_کوتاه  #شب_شعر  #شاعر  #آزاده_صمدی  #آزاده_صمدیان 

 • 547
 • 116
 • 9 months ago

شور می خواهددلم رسواشدن راباک نیست اینکه من در خود بمیرم آخر این کار نیست / بالهای خسته را دیدار تو تیمار کرد اوج تنها مقصد پرواز این بیمار نیست / راه را من دوست دارم در کنارت طی کنم این رسیدن ها به تنهایی برایم کعبه آمال نیست / پیش آی ودست من گیر در کنار من بمان رونق این بزم ،،غیر از روی 'ماه یار نیست / آزاده صمدیان#آزاده_صمدیان  #شعر  #زندانی_سیاسی  #دلنوشته  #دلنوشته_خاص  #شاعر  #شعرعاشقانه  #فریدون_فرخزاد  #دلنوشته_های_من  #شعر_ناب  #فروغ_فرخزاد  #مولانا  #دلنوشته  #شعر_من  #شاعر  #دخترم  #شعر_کوتاه  #عشق_ناب 

 • 536
 • 115
 • 9 months ago

تو عزیزی هستی که همه فکر مرا میدزدی تو همانی که شب تار مرا به سحر پیوند زدی وهمانی که میدانستم هر صبح سجاده ی من را پر یاس کند ،/ ومن از عطر همان یاس چنان مست شوم که بجای قبله، سجده بر قامت زیبای تو آرم هر دم / مستی من که مرا هشیار کرد! به صد هشیاری بی ناز رخت می ارزد ،/ خانه را میکده میکندآن چشمانت ،/ پیک ها لبریزند! و من توبه شکسته و حریص!! دم به دم می نوشم ،/ تومرا غسل بده به شرابی که زلبهای ترت میریزد ، تو بخواه! تو بخواه! همه خواهش من تنها تو ، شاید زمانی که نی گل بدهد ،،من بی تاب و قرار دست بردارم ،از دامانت 🔥 💜👑عزیز تر از جانم تولدت مبارک 👑💜#آزاده_صمدیان  آزاده صمدیان #دلنوشته_های_من  #شعر_ناب  #فروغ_فرخزاد  #مولانا  #دلنوشته  #دلنوشته_خاص  #شاعر  #شعرعاشقانه  #شعر  #شعر_کوتاه  #شب_شعر 

 • 490
 • 0
 • 9 months ago

این غمی که چهره ام خش می کند اعتبارت ،، پیش دل کم میکند / می نشاند تخم تردید و جدال در میان ماندن ورفتن تباهم می کند / وزنه های کوچک وزیباکه آذین شدبه دل فکر رفتن را برایم غیر ممکن می کند / مانده ام باید تحمل کرد و ماند! یا که رفتن درد را کم می کند؟ / (عکس فرودین ۱۳۹۶)#آزاده_صمدیان  #دلنوشته  #شعر_من  #شاعر  #شعرعاشقانه  #فریدون_فرخزاد  #دلنوشته_های_من  #شعر_کوتاه  #شب_شعر  #عشق_ناب 

 • 423
 • 58
 • 10 months ago

بی تو من گم گشته ام ،ای دوست، یارا !چاره‌ کن راه ومقصدرانشان ده رخنه در ویرانه کن/ درمیان ما بشین، حافظ بخوان ،فالی بگیر چاره ی کار من درمانده و بیچاره کن / ملک قلبم را بزن برنام خود،فرمان بده روح وجانم را به نام عشق تو دیوانه کن/ درمیان شعله های آتشم ،فریادهایم گوش کن دست گیر، منت بذار، این کار را یکباره کن/ رقص من را در میان سایه ها، بین ومرو عشق را مرحم بر این سوز دل ویرانه کن/ جان من باشد فدای لحظه های ماندنت روح خود بر من بدم ،این کار را جانانه کن/ آزاده صمدیان #آزاده_صمدیان  #دلنوشته  #دلنوشته_خاص  #دلنوشته_های_من  #شعر_ناب  #فروغ_فرخزاد  #مولانا  #فریدون_مشیری  #شعرعاشقانه  #دخترم  #شعر_کوتاه  #شب_شعر  #شاعر  #شعر 

 • 553
 • 119
 • 10 months ago

روزهایم صرف تقسیم دلم با یار شد من نمیدانستم ،این جمع است که دل دلدار شد / باز تقسیم نگاهم با دلت بی حاصل است جمع راچون امتحان کردم جوابش کامل است/ گو معلم را چرا تقسیم من حاصل نداشت من نبودم مستعد یا درس او بس مشکل است /#آزاده_صمدیان #دلنوشته #شعر  #زندانی_سیاسی  #آزادی  #شاعر  #دلنوشته_خاص  #دلنوشته_های_من  #شعر_ناب  #فروغ_فرخزاد  #مولانا  #فریدون_مشیری  #شعرعاشقانه  #دخترم  #شعر_کوتاه 

 • 520
 • 89
 • 10 months ago

نصیحت میکنم ای دل ،نگاهت را از او برگیر که حال وخط وخال اوبه غایت هست دامن گیر/ دراین بازی اگربازی، تورا راهی به فردا نیست! نگویی من نگفتم او همان که مینماید نیست! / حواست باشد ای لیلی!که مجنون در جهان تک بود تو از چشمان لیلی بین که مجنون عشق بی شک بود / دمادم دیده وبینم که او تنها جفا دارد نرو!ای دل که چشمانش هزاران فتنه ها دارد / اگر روحی پراز خواهش، دلی پر از تمنا داشت نگاهی منتظر،قلبی پراز عشقت لبالب داشت / به دامانت میفتادو تمام شک یقین میشد همانجا بوسه برمیداشت، به راهت جان فشان میشد/ اگر روزی ندیدی تو نشان عشق در چشمش نفس را حبس کن، خو کن تو با غهروغم و دردش / که بیدادی کند هجران نگنجد در سخن هرگز ببارد خون ز چشمانت نبینی روی آرامش /#آزاده_صمدیان  #دلنوشته  #دلنوشته_خاص  #دلنوشته_های_من  #شعر_ناب  #فروغ_فرخزاد  #مولانا  #فریدون_مشیری  #شعرعاشقانه  #دخترم  #شعر_کوتاه  #پروین  #شاعر  #شاعر 

 • 440
 • 63
 • 10 months ago

"روزگارم بد نیست" آسمانم آبی ست/ روی هر برگ درخت جای پای ساریست / آسمان قلبم روح رنگی دارد / این روزها دنیا خوب سازی دارد / از ساز ناکوک زمان نیست اصلا خبری/ این توهم با من چه جدالی دارد/ چشم خواب آلودم بیدار است ولی / خواب می بیند او ،،یا ' توهم' دارد / زندگانی زیباست ،،عشق هم زیباتر / "روزگارم بد نیست" این حقیقت دارد؟؟!! #آزاده_صمدیان  #شعر  #شاعر  #دخترم  #شعر_کوتاه  #پروین  #دلنوشته  #دلنوشته_خاص  #دلنوشته_های_من  #شعر_ناب  #فروغ_فرخزاد  #مولانا  #فریدون_مشیری  #شعرعاشقانه 

 • 511
 • 79
 • 10 months ago

این فصل ،فصل لعنتی عشق را با وحم رنگی می کند! ----------------------------☆ مشتری محو تماشایش که شد چشم خود را بی دریغ تقدیم خوابش می کند/ ----------------------------☆ آن زمان که چشمها محو برگریزان شدند لختی هردرخت ،درنگاهم خودنمایی می کند/ ----------------------------☆ این شروع فصل سرد و بی بهار عاقبت روزی مرا بازم روانی میکند!/ --------------------------☆#آزاده_صمدیان  آزاده صمدیان #شعر  #شاعر  #شعرعاشقانه  #فریدون_فرخزاد  #دلنوشته  #دلنوشته_خاص  #دلنوشته_های_من  #شعر_ناب  #شعر_ناب  #شعر  #شعر_کوتاه  #شب_شعر 

 • 447
 • 60
 • 10 months ago

جیرجیرک ناله دارد یا تمنا؟ ؟! راز این موجود را شب داند و آن کس که زبانش داند !!🌹#آزاده_صمدیان 

 • 457
 • 52
 • 11 months ago

من گره میزنم این فاصله ها را هرشب تاکه کوتاه کنم قصه ی،تلخ جدایی ها را 💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚#آزاده_صمدیان  #دلنوشته  #دلنوشته_خاص  #دلنوشته_های_من  #شعر_ناب  #شعرعاشقانه  #فریدون_فرخزاد  #شاعر  #دخترم  #شعر_کوتاه  #پروین 

 • 417
 • 50
 • 11 months ago

عشق را با یک صنم باید چشید رنج را هم مختصرباید کشید/ صبر زمانی که از حد بگذرد قلب درد بی ثمر خواهد کشید / مانده ام دل را به دریا بسپرم "یازمانه" رسم خودبررسم ماخواهدکشید/#آزاده_صمدیان  آزاده صمدیان 💖#دلنوشته  #دلنوشته_خاص  #دلنوشته_های_من  #شعر_ناب  #شعرعاشقانه  #فریدون_فرخزاد  #شاعر  #دخترم  #عشق_ناب  #شاهین_نجفی  #شمس 

 • 383
 • 51
 • 11 months ago

هنوزم گاهی دلتنگ می شوم ،نه برای تو برای آن کسی که فکر می کردم تو بودی!!!#آزاده_صمدیان 

 • 371
 • 58
 • 11 months ago

آن کس که دلم همیشه تب دارش بود هرروزدوچشم من پی راهش بود آن کس که نمونه بود در خلق وادب میزبان دل غمزده و زارم بود/ چون حرف نمیزدش همی قند بریخت از هر دولبش، خورشید جهان تابم بود/ یک رنگ و همه کس و همه جانم بود هر حرفی از او آینه را هم بود/ تنها هم او، به جهان بی ادعا یارم بود مهربانی او زبان زد عالم بود/ گویی به جهان یکی عزیز است هم او پدر بود و پدر بودو پدر جانم بود /♥💖♥💖♥💖♥💖♥💖♥ #آزاده_صمدیان #شعر  #شاعر  #شعرعاشقانه  #فریدون_فرخزاد  #دلنوشته_های_من  #شعر_کوتاه  #شب_شعر  #عشق_ناب  #آزاده_صمدی  #آزاده  #دلنوشته  #دلنوشته_خاص  # 

 • 183
 • 80
 • 11 months ago
 • 324
 • 39
 • 11 months ago
 • 387
 • 47
 • 11 months ago

شهریور من رفت ودل آرام نشد می پنداشتم تابستان اوج عاشق شدن است روبه پاییز بیاور دل و بیهوده نترس که درختان همگی زنده به تدبیر زمستان هستند🍁🍁🍁🍁#آزاده_صمدیان  #شعر  #شاعر  #دخترم  #شعر_ناب  #فروغ_فرخزاد  #دلنوشته  #دلنوشته_خاص  #دلنوشته_های_من  #شعرعاشقانه  #فریدون_فرخزاد  # 

 • 377
 • 49
 • 11 months ago

همسرم تو بدون اینکه هم خون من باشی در رگهایم جاری هستی ومن هرروز این گردش را در وجودم بیشتر احساس میکنم این هنر توست، بازهم امروزم با حضورت تزئین شد امیدوارم حتی یک روز بی تو بودن را تجربه نکنم#آزاده_صمدیان  #دلنوشته  #شعر_من  #شاعر  #شعرعاشقانه  #فریدون_فرخزاد  #دلنوشته_های_من  #شعر_کوتاه 

 • 205
 • 42
 • 1 year ago

دختر تابستانی ام مثل گیلاسی 🍒 دلم میخواهد گوشواره ات کنم وتا ابد به خود بیاویزمت مبادا دل هوسبازی تو را به چشم میوهای خوشمزه ببیند ودیگر من توان رهاییت را از دست دندانها ی کوبنده ی او نداشته باشم. از لحظه ای که تورا در بطنم احساس کردم هرروز بیشتر دلواپسم . وای اگر کسی لبخندت را بدزدد !!🍒🍒💄👡👜👠💄👒#دخترم  #دلنوشته  #دلنوشته_های_من  #شعر_کوتاه  #شعرعاشقانه  #آزاده_صمدیان 

 • 116
 • 23
 • 1 year ago