#فرچه_ریسندگی

4 Posts


Recent Posts

فرچه های سیمی مورد کار در کارخانه های نساجی و پنبه پاک کنی#فرچه_نساجی #فرچه_ریسندگی 

  • 72
  • 3
  • 6 months ago