@tzuyuchewy802

closed

- moved to @twicefxncyu 

Profile Analytics

๐ŸŒŒ๐Ÿ’› : : ๐ŸŒท pls support ๐ŸŒท โ€ข โ€ข โ€ข ๐Ÿ๐Ÿฐ๐Ÿฏ๐Ÿถ moonchild๐ŸŒ• ______________โœŒ_______________ โœ picture source- instagram๐ŸŒธ โœ picture edit - @tzuyuchewy802  ๐Ÿ˜ โ€ข โ€ข [ t a g s ๐Ÿพ]#tzuyu #choutzuyu  #sonchaeyoung  #tzuyu  #choutzuyu  #twicetzuyu  #tzuyuedits  #tzukook #taetzu #twicequotes #tzuyuquotes  #tzuyuedits  #kpopicons  #mina  #minatwice  #twiceicons  #tzuyuicons  #minaicons  #mitzu  #twiceaesthetic  #minaaesthetic  #tzuyuaesthetic #tzuyukook #nayeonicons  #jeongyeonicons  #momoicons  #sanaicons  #jihyoicons  #dahyunicons  #chaeyoungicons  #tzuyuedit  #tzuyuedits  #twiceedits 

 • 74
 • 0
 • 1 week ago

โ›… just chill and chill and relax lax โ›… : : ๐ŸŒท pls support ๐ŸŒท โ€ข โ€ข โ€ข ๐Ÿ๐Ÿฐ๐Ÿฏ๐Ÿถ moonchild๐ŸŒ• ______________โœŒ_______________ โœ picture source- instagram๐ŸŒธ โœ picture edit - @tzuyuchewy802  ๐Ÿ˜ โ€ข โ€ข [ t a g s ๐Ÿพ]#tzuyu #choutzuyu  #sonchaeyoung  #tzuyu  #choutzuyu  #twicetzuyu  #tzuyuedits  #tzukook #taetzu #twicequotes #tzuyuquotes  #tzuyuedits  #kpopicons  #mina  #minatwice  #twiceicons  #tzuyuicons  #minaicons  #mitzu  #twiceaesthetic  #minaaesthetic  #tzuyuaesthetic #tzuyukook #nayeonicons  #jeongyeonicons  #momoicons  #sanaicons  #jihyoicons  #dahyunicons  #chaeyoungicons  #tzuyuedit  #tzuyuedits  #twiceedits 

 • 87
 • 0
 • 2 weeks ago

-baby you light up my world like nobody elseโ˜˜ : : ๐ŸŒท pls support ๐ŸŒท โ€ข โ€ข โ€ข ๐Ÿ๐Ÿฐ๐Ÿฏ๐Ÿถ moonchild๐ŸŒ• ______________โœŒ_______________ โœ picture source- instagram๐ŸŒธ โœ picture edit - @tzuyuchewy802  ๐Ÿ˜ โ€ข โ€ข [ t a g s ๐Ÿพ]#tzuyu #choutzuyu  #sonchaeyoung  #tzuyu  #choutzuyu  #twicetzuyu  #tzuyuedits  #tzukook #taetzu #twicequotes #tzuyuquotes  #tzuyuedits  #kpopicons  #mina  #minatwice  #twiceicons  #tzuyuicons  #minaicons  #mitzu  #twiceaesthetic  #minaaesthetic  #tzuyuaesthetic #tzuyukook #nayeonicons  #jeongyeonicons  #momoicons  #sanaicons  #jihyoicons  #dahyunicons  #chaeyoungicons  #tzuyuedit  #tzuyuedits  #twiceedits 

 • 108
 • 0
 • 3 weeks ago

- heaven's in your eyes ๐ŸŒŒ : : ๐ŸŒท pls support ๐ŸŒท โ€ข โ€ข โ€ข ๐Ÿ๐Ÿฐ๐Ÿฏ๐Ÿถ moonchild๐ŸŒ• ______________โœŒ_______________ โœ picture source- instagram๐ŸŒธ โœ picture edit - @tzuyuchewy802  ๐Ÿ˜ โ€ข โ€ข [ t a g s ๐Ÿพ]#tzuyu #choutzuyu  #sonchaeyoung  #tzuyu  #choutzuyu  #twicetzuyu  #tzuyuedits  #tzukook #taetzu #twicequotes #tzuyuquotes  #tzuyuedits  #kpopicons  #mina  #minatwice  #twiceicons  #tzuyuicons  #minaicons  #mitzu  #twiceaesthetic  #minaaesthetic  #tzuyuaesthetic #tzuyukook #nayeonicons  #jeongyeonicons  #momoicons  #sanaicons  #jihyoicons  #dahyunicons  #chaeyoungicons  #tzuyuedit  #tzuyuedits  #twiceedits 

 • 187
 • 0
 • 4 weeks ago

๐ŸŽ‡ im still alive guys ๐ŸŽ‡ โ€ข โ€ข ๐Ÿ’ค swipe till the end ๐Ÿ’ค โ€ข โ€ข | M o o n c h i l d ๐ŸŒ™| โ€ข โ€ข ๐Ÿ’›ยขัั”โˆ‚ฮนั‚ั• ั‚ฯƒ ะผั”๐Ÿ’› โ€ข โ€ข โ€ข ๐Ÿ’fฯƒโ„“โ„“ฯƒฯ‰ @tzuyuchewy802  fฯƒั ั‚ฯ‰ฮนยขั” ฮนยขฯƒะธั• ฮฑะธโˆ‚ ฮฑั”ั•ั‚ะฝั”ั‚ฮนยขั•๐Ÿ’ โ€ข โ€ข ใ€Žtใ€ใ€Žaใ€ใ€Žgใ€ใ€Žsใ€#tzuyu #choutzuyu  #sonchaeyoung  #tzuyu  #choutzuyu  #twicetzuyu  #tzuyuedits  #tzukook #taetzu #twicequotes #tzuyuquotes  #tzuyuedits  #kpopicons  #mina  #minatwice  #twiceicons  #tzuyuicons  #minaicons  #mitzu  #twiceaesthetic  #minaaesthetic  #tzuyuaesthetic #tzuyukook #nayeonicons  #jeongyeonicons  #momoicons  #sanaicons  #jihyoicons  #dahyunicons  #chaeyoungicons  #tzuyuedit  #tzuyuedits  #twiceedits 

 • 140
 • 0
 • 1 month ago

๐Ÿ’› sana's smile is so precious ๐Ÿ’› โ€ข โ€ข ๐Ÿ’ค swipe till the end ๐Ÿ’ค โ€ข โ€ข | M o o n c h i l d ๐ŸŒ™| โ€ข โ€ข ๐Ÿ’›ยขัั”โˆ‚ฮนั‚ั• ั‚ฯƒ ะผั”๐Ÿ’› โ€ข โ€ข โ€ข ๐Ÿ’fฯƒโ„“โ„“ฯƒฯ‰ @tzuyuchewy802  fฯƒั ั‚ฯ‰ฮนยขั” ฮนยขฯƒะธั• ฮฑะธโˆ‚ ฮฑั”ั•ั‚ะฝั”ั‚ฮนยขั•๐Ÿ’ โ€ข โ€ข ใ€Žtใ€ใ€Žaใ€ใ€Žgใ€ใ€Žsใ€#tzuyu #choutzuyu  #sonchaeyoung  #tzuyu  #choutzuyu  #twicetzuyu  #tzuyuedits  #tzukook #taetzu #twicequotes #tzuyuquotes  #tzuyuedits  #kpopicons  #mina  #minatwice  #twiceicons  #tzuyuicons  #minaicons  #mitzu  #twiceaesthetic  #minaaesthetic  #tzuyuaesthetic #tzuyukook #nayeonicons  #jeongyeonicons  #momoicons  #sanaicons  #jihyoicons  #dahyunicons  #chaeyoungicons  #tzuyuedit  #tzuyuedits  #twiceedits 

 • 163
 • 0
 • 1 month ago

๐Ÿ im so sorry for being inactive ๐Ÿ˜ถ๐Ÿ โ€ข โ€ข ๐Ÿ’ค swipe till the end ๐Ÿ’ค โ€ข โ€ข | M o o n c h i l d ๐ŸŒ™| โ€ข โ€ข ๐Ÿ’›ยขัั”โˆ‚ฮนั‚ั• ั‚ฯƒ ะผั”๐Ÿ’› โ€ข โ€ข โ€ข ๐Ÿ’fฯƒโ„“โ„“ฯƒฯ‰ @tzuyuchewy802  fฯƒั ั‚ฯ‰ฮนยขั” ฮนยขฯƒะธั• ฮฑะธโˆ‚ ฮฑั”ั•ั‚ะฝั”ั‚ฮนยขั•๐Ÿ’ โ€ข โ€ข ใ€Žtใ€ใ€Žaใ€ใ€Žgใ€ใ€Žsใ€#tzuyu #choutzuyu  #sonchaeyoung  #tzuyu  #choutzuyu  #twicetzuyu  #tzuyuedits  #tzukook #taetzu #twicequotes #tzuyuquotes  #tzuyuedits  #kpopicons  #mina  #minatwice  #twiceicons  #tzuyuicons  #minaicons  #mitzu  #twiceaesthetic  #minaaesthetic  #tzuyuaesthetic #tzuyukook #nayeonicons  #jeongyeonicons  #momoicons  #sanaicons  #jihyoicons  #dahyunicons  #chaeyoungicons  #tzuyuedit  #tzuyuedits  #twiceedits 

 • 127
 • 0
 • 1 month ago

๐ŸŒผ happy birthday to our cute yoda and maknae!! i love you so much ๐ŸŒผ โ€ข โ€ข ๐Ÿ’ค swipe till the end ๐Ÿ’ค โ€ข โ€ข | M o o n c h i l d ๐ŸŒ™| โ€ข โ€ข ๐Ÿ’›ยขัั”โˆ‚ฮนั‚ั• ั‚ฯƒ ะผั”๐Ÿ’› โ€ข โ€ข โ€ข ๐Ÿ’fฯƒโ„“โ„“ฯƒฯ‰ @tzuyuchewy802  fฯƒั ั‚ฯ‰ฮนยขั” ฮนยขฯƒะธั• ฮฑะธโˆ‚ ฮฑั”ั•ั‚ะฝั”ั‚ฮนยขั•๐Ÿ’ โ€ข โ€ข ใ€Žtใ€ใ€Žaใ€ใ€Žgใ€ใ€Žsใ€#tzuyu #choutzuyu  #sonchaeyoung  #tzuyu  #choutzuyu  #twicetzuyu  #tzuyuedits  #tzukook #taetzu #twicequotes #tzuyuquotes  #tzuyuedits  #kpopicons  #mina  #minatwice  #twiceicons  #tzuyuicons  #minaicons  #mitzu  #twiceaesthetic  #minaaesthetic  #tzuyuaesthetic #tzuyukook #nayeonicons  #jeongyeonicons  #momoicons  #sanaicons  #jihyoicons  #dahyunicons  #chaeyoungicons  #tzuyuedit  #tzuyuedits  #twiceedits 

 • 245
 • 0
 • 2 months ago

โœจ yoo jeongyeon is the superior girlcrushโœจ โ€ข โ€ข ๐Ÿ’ค swipe till the end ๐Ÿ’ค โ€ข โ€ข | M o o n c h i l d ๐ŸŒ™| โ€ข โ€ข ๐Ÿ’›ยขัั”โˆ‚ฮนั‚ั• ั‚ฯƒ ะผั”๐Ÿ’› โ€ข โ€ข โ€ข ๐Ÿ’fฯƒโ„“โ„“ฯƒฯ‰ @tzuyuchewy802  fฯƒั ั‚ฯ‰ฮนยขั” ฮนยขฯƒะธั• ฮฑะธโˆ‚ ฮฑั”ั•ั‚ะฝั”ั‚ฮนยขั•๐Ÿ’ โ€ข โ€ข ใ€Žtใ€ใ€Žaใ€ใ€Žgใ€ใ€Žsใ€#tzuyu #choutzuyu  #sonchaeyoung  #tzuyu  #choutzuyu  #twicetzuyu  #tzuyuedits  #tzukook #taetzu #twicequotes #tzuyuquotes  #tzuyuedits  #kpopicons  #mina  #minatwice  #twiceicons  #tzuyuicons  #minaicons  #mitzu  #twiceaesthetic  #minaaesthetic  #tzuyuaesthetic #tzuyukook #nayeonicons  #jeongyeonicons  #momoicons  #sanaicons  #jihyoicons  #dahyunicons  #chaeyoungicons  #tzuyuedit  #tzuyuedits  #twiceedits 

 • 223
 • 0
 • 2 months ago

๐Ÿฏ smol baby tiger ๐Ÿฏ โ€ข โ€ข ๐Ÿ’ค swipe till the end ๐Ÿ’ค โ€ข โ€ข | M o o n c h i l d ๐ŸŒ™| โ€ข โ€ข ๐Ÿ’›ยขัั”โˆ‚ฮนั‚ั• ั‚ฯƒ ะผั”๐Ÿ’› โ€ข โ€ข โ€ข ๐Ÿ’fฯƒโ„“โ„“ฯƒฯ‰ @tzuyuchewy802  fฯƒั ั‚ฯ‰ฮนยขั” ฮนยขฯƒะธั• ฮฑะธโˆ‚ ฮฑั”ั•ั‚ะฝั”ั‚ฮนยขั•๐Ÿ’ โ€ข โ€ข ใ€Žtใ€ใ€Žaใ€ใ€Žgใ€ใ€Žsใ€#tzuyu #choutzuyu  #sonchaeyoung  #tzuyu  #choutzuyu  #twicetzuyu  #tzuyuedits  #tzukook #taetzu #twicequotes #tzuyuquotes  #tzuyuedits  #kpopicons  #mina  #minatwice  #twiceicons  #tzuyuicons  #minaicons  #mitzu  #twiceaesthetic  #minaaesthetic  #tzuyuaesthetic #tzuyukook #nayeonicons  #jeongyeonicons  #momoicons  #sanaicons  #jihyoicons  #dahyunicons  #chaeyoungicons  #tzuyuedit  #tzuyuedits  #twiceedits 

 • 264
 • 0
 • 2 months ago

โ‡ mina mina minariโ‡ โ€ข โ€ข ๐Ÿ’ค swipe till the end ๐Ÿ’ค โ€ข โ€ข | M o o n c h i l d ๐ŸŒ™| โ€ข โ€ข ๐Ÿ’›ยขัั”โˆ‚ฮนั‚ั• ั‚ฯƒ ะผั”๐Ÿ’› โ€ข โ€ข โ€ข ๐Ÿ’fฯƒโ„“โ„“ฯƒฯ‰ @tzuyuchewy802  fฯƒั ั‚ฯ‰ฮนยขั” ฮนยขฯƒะธั• ฮฑะธโˆ‚ ฮฑั”ั•ั‚ะฝั”ั‚ฮนยขั•๐Ÿ’ โ€ข โ€ข ใ€Žtใ€ใ€Žaใ€ใ€Žgใ€ใ€Žsใ€#tzuyu #choutzuyu  #sonchaeyoung  #tzuyu  #choutzuyu  #twicetzuyu  #tzuyuedits  #tzukook #taetzu #twicequotes #tzuyuquotes  #tzuyuedits  #kpopicons  #mina  #minatwice  #twiceicons  #tzuyuicons  #minaicons  #mitzu  #twiceaesthetic  #minaaesthetic  #tzuyuaesthetic #tzuyukook #nayeonicons  #jeongyeonicons  #momoicons  #sanaicons  #jihyoicons  #dahyunicons  #chaeyoungicons  #tzuyuedit  #tzuyuedits  #twiceedits 

 • 165
 • 0
 • 2 months ago

๐ŸŒŒ it's dangerous you are like fire ๐ŸŒŒ โ€ข โ€ข ๐Ÿ’ค swipe till the end ๐Ÿ’ค โ€ข โ€ข | M o o n c h i l d ๐ŸŒ™| โ€ข โ€ข ๐Ÿ’›ยขัั”โˆ‚ฮนั‚ั• ั‚ฯƒ ะผั”๐Ÿ’› โ€ข โ€ข โ€ข ๐Ÿ’fฯƒโ„“โ„“ฯƒฯ‰ @tzuyuchewy802  fฯƒั ั‚ฯ‰ฮนยขั” ฮนยขฯƒะธั• ฮฑะธโˆ‚ ฮฑั”ั•ั‚ะฝั”ั‚ฮนยขั•๐Ÿ’ โ€ข โ€ข ใ€Žtใ€ใ€Žaใ€ใ€Žgใ€ใ€Žsใ€#tzuyu #choutzuyu  #sonchaeyoung  #tzuyu  #choutzuyu  #twicetzuyu  #tzuyuedits  #tzukook #taetzu #twicequotes #tzuyuquotes  #tzuyuedits  #kpopicons  #mina  #minatwice  #twiceicons  #tzuyuicons  #minaicons  #mitzu  #twiceaesthetic  #minaaesthetic  #tzuyuaesthetic #tzuyukook #nayeonicons  #jeongyeonicons  #momoicons  #sanaicons  #jihyoicons  #dahyunicons  #chaeyoungicons  #tzuyuedit  #tzuyuedits  #twiceedits 

 • 168
 • 0
 • 2 months ago

๐Ÿ‘ i decided not to be lazy ๐Ÿ‘ โ€ข โ€ข ๐Ÿ’ค swipe till the end ๐Ÿ’ค โ€ข โ€ข | M o o n c h i l d ๐ŸŒ™| โ€ข โ€ข ๐Ÿ’›ยขัั”โˆ‚ฮนั‚ั• ั‚ฯƒ ะผั”๐Ÿ’› โ€ข โ€ข โ€ข ๐Ÿ’fฯƒโ„“โ„“ฯƒฯ‰ @tzuyuchewy802  fฯƒั ั‚ฯ‰ฮนยขั” ฮนยขฯƒะธั• ฮฑะธโˆ‚ ฮฑั”ั•ั‚ะฝั”ั‚ฮนยขั•๐Ÿ’ โ€ข โ€ข ใ€Žtใ€ใ€Žaใ€ใ€Žgใ€ใ€Žsใ€#tzuyu #choutzuyu  #sonchaeyoung  #tzuyu  #choutzuyu  #twicetzuyu  #tzuyuedits  #tzukook #taetzu #twicequotes #tzuyuquotes  #tzuyuedits  #kpopicons  #mina  #minatwice  #twiceicons  #tzuyuicons  #minaicons  #mitzu  #twiceaesthetic  #minaaesthetic  #tzuyuaesthetic #tzuyukook #nayeonicons  #jeongyeonicons  #momoicons  #sanaicons  #jihyoicons  #dahyunicons  #chaeyoungicons  #tzuyuedit  #tzuyuedits  #twiceedits 

 • 167
 • 0
 • 2 months ago

๐ŸŒŒ minatozaki sana is a dangerous woman๐ŸŒŒ โ€ข โ€ข ๐Ÿ’ค swipe till the end ๐Ÿ’ค โ€ข โ€ข | M o o n c h i l d ๐ŸŒ™| โ€ข โ€ข ๐Ÿ’›ยขัั”โˆ‚ฮนั‚ั• ั‚ฯƒ ะผั”๐Ÿ’› โ€ข โ€ข โ€ข ๐Ÿ’fฯƒโ„“โ„“ฯƒฯ‰ @tzuyuchewy802  fฯƒั ั‚ฯ‰ฮนยขั” ฮนยขฯƒะธั• ฮฑะธโˆ‚ ฮฑั”ั•ั‚ะฝั”ั‚ฮนยขั•๐Ÿ’ โ€ข โ€ข ใ€Žtใ€ใ€Žaใ€ใ€Žgใ€ใ€Žsใ€#tzuyu #choutzuyu  #sonchaeyoung  #tzuyu  #choutzuyu  #twicetzuyu  #tzuyuedits  #tzukook #taetzu #twicequotes #tzuyuquotes  #tzuyuedits  #kpopicons  #mina  #minatwice  #twiceicons  #tzuyuicons  #minaicons  #mitzu  #twiceaesthetic  #minaaesthetic  #tzuyuaesthetic #tzuyukook #nayeonicons  #jeongyeonicons  #momoicons  #sanaicons  #jihyoicons  #dahyunicons  #chaeyoungicons  #tzuyuedit  #tzuyuedits  #twiceedits 

 • 191
 • 0
 • 2 months ago

๐ŸŒŒ i don't know why i am obsessed with dark themes these days, also i tried something new soo.... i hope you like it๐Ÿ˜Š๐ŸŒŒ โ€ข โ€ข ๐Ÿ’ค swipe till the end ๐Ÿ’ค โ€ข โ€ข | M o o n c h i l d ๐ŸŒ™| โ€ข โ€ข ๐Ÿ’›ยขัั”โˆ‚ฮนั‚ั• ั‚ฯƒ ะผั”๐Ÿ’› โ€ข โ€ข โ€ข ๐Ÿ’fฯƒโ„“โ„“ฯƒฯ‰ @tzuyuchewy802  fฯƒั ั‚ฯ‰ฮนยขั” ฮนยขฯƒะธั• ฮฑะธโˆ‚ ฮฑั”ั•ั‚ะฝั”ั‚ฮนยขั•๐Ÿ’ โ€ข โ€ข ใ€Žtใ€ใ€Žaใ€ใ€Žgใ€ใ€Žsใ€#tzuyu #choutzuyu  #sonchaeyoung  #tzuyu  #choutzuyu  #twicetzuyu  #tzuyuedits  #tzukook #taetzu #twicequotes #tzuyuquotes  #tzuyuedits  #kpopicons  #mina  #minatwice  #twiceicons  #tzuyuicons  #minaicons  #mitzu  #twiceaesthetic  #minaaesthetic  #tzuyuaesthetic #tzuyukook #nayeonicons  #jeongyeonicons  #momoicons  #sanaicons  #jihyoicons  #dahyunicons  #chaeyoungicons  #tzuyuedit  #tzuyuedits  #twiceedits 

 • 144
 • 0
 • 2 months ago

๐Ÿ’ dahyun my dear you deserve the whole world ๐Ÿ’ โ€ข โ€ข ๐Ÿฐ happy birthday to our cutie pie dubu ๐Ÿฐ โ€ข โ€ข ๐Ÿ’ค swipe till the end ๐Ÿ’ค โ€ข โ€ข | M o o n c h i l d ๐ŸŒ™| โ€ข โ€ข ๐Ÿ’›ยขัั”โˆ‚ฮนั‚ั• ั‚ฯƒ ะผั”๐Ÿ’› โ€ข โ€ข โ€ข ๐Ÿ’fฯƒโ„“โ„“ฯƒฯ‰ @tzuyuchewy802  fฯƒั ั‚ฯ‰ฮนยขั” ฮนยขฯƒะธั• ฮฑะธโˆ‚ ฮฑั”ั•ั‚ะฝั”ั‚ฮนยขั•๐Ÿ’ โ€ข โ€ข ใ€Žtใ€ใ€Žaใ€ใ€Žgใ€ใ€Žsใ€#tzuyu #choutzuyu  #sonchaeyoung  #tzuyu  #choutzuyu  #twicetzuyu  #tzuyuedits  #tzukook #taetzu #twicequotes #tzuyuquotes  #tzuyuedits  #kpopicons  #mina  #minatwice  #twiceicons  #tzuyuicons  #minaicons  #mitzu  #twiceaesthetic  #minaaesthetic  #tzuyuaesthetic #tzuyukook #nayeonicons  #jeongyeonicons  #momoicons  #sanaicons  #jihyoicons  #dahyunicons  #chaeyoungicons  #tzuyuedit  #tzuyuedits  #twiceedits 

 • 176
 • 0
 • 2 months ago

๐ŸŒ˜ im never going to stop talking about tzuyus concert performance ๐ŸŒ˜ โ€ข โ€ข โœ‰ sorry for being inactive โœ‰ โ€ข โ€ข ๐Ÿ’ค swipe till the end ๐Ÿ’ค โ€ข โ€ข | M o o n c h i l d ๐ŸŒ™| โ€ข โ€ข ๐Ÿ’›ยขัั”โˆ‚ฮนั‚ั• ั‚ฯƒ ะผั”๐Ÿ’› โ€ข โ€ข โ€ข ๐Ÿ’fฯƒโ„“โ„“ฯƒฯ‰ @tzuyuchewy802  fฯƒั ั‚ฯ‰ฮนยขั” ฮนยขฯƒะธั• ฮฑะธโˆ‚ ฮฑั”ั•ั‚ะฝั”ั‚ฮนยขั•๐Ÿ’ โ€ข โ€ข ใ€Žtใ€ใ€Žaใ€ใ€Žgใ€ใ€Žsใ€#tzuyu #choutzuyu  #sonchaeyoung  #tzuyu  #choutzuyu  #twicetzuyu  #tzuyuedits  #tzukook #taetzu #twicequotes #tzuyuquotes  #tzuyuedits  #kpopicons  #mina  #minatwice  #twiceicons  #tzuyuicons  #minaicons  #mitzu  #twiceaesthetic  #minaaesthetic  #tzuyuaesthetic #tzuyukook #nayeonicons  #jeongyeonicons  #momoicons  #sanaicons  #jihyoicons  #dahyunicons  #chaeyoungicons  #tzuyuedit  #tzuyuedits  #twiceedits 

 • 212
 • 0
 • 2 months ago

๐ŸŒท mina is not the definition of elegance, mina is elegance ๐ŸŒท โ€ข โ€ข ๐Ÿ’ค swipe till the end ๐Ÿ’ค โ€ข โ€ข | M o o n c h i l d ๐ŸŒ™| โ€ข โ€ข ๐Ÿ’›ยขัั”โˆ‚ฮนั‚ั• ั‚ฯƒ ะผั”๐Ÿ’› โ€ข โ€ข โ€ข ๐Ÿ’fฯƒโ„“โ„“ฯƒฯ‰ @tzuyuchewy802  fฯƒั ั‚ฯ‰ฮนยขั” ฮนยขฯƒะธั• ฮฑะธโˆ‚ ฮฑั”ั•ั‚ะฝั”ั‚ฮนยขั•๐Ÿ’ โ€ข โ€ข ใ€Žtใ€ใ€Žaใ€ใ€Žgใ€ใ€Žsใ€#tzuyu #choutzuyu  #sonchaeyoung  #tzuyu  #choutzuyu  #twicetzuyu  #tzuyuedits  #tzukook #taetzu #twicequotes #tzuyuquotes  #tzuyuedits  #kpopicons  #mina  #minatwice  #twiceicons  #tzuyuicons  #minaicons  #mitzu  #twiceaesthetic  #minaaesthetic  #tzuyuaesthetic #tzuyukook #nayeonicons  #jeongyeonicons  #momoicons  #sanaicons  #jihyoicons  #dahyunicons  #chaeyoungicons  #tzuyuedit  #tzuyuedits  #twiceedits 

 • 132
 • 0
 • 2 months ago